Byl váš byznys či podnikání
zasaženo pandemií COVID-19?

Přehledně a na jednom místě všechny nařízení vlády a s tím spojené ekonomické balíčky a programy.


PROGRAMY:

Garanti projektu COVID-ECON

guarantor
Libor Knappek

krizový manažer, partner v ValueTools

guarantor
Lukáš Petr

právník, partner v CEE Attorneys

guarantor
Aleš Kopal

manažer, Senior partner v FOXSYS

guarantor
Petr Studnička

expert na daně, managing partner v ASB Group

guarantor
Andrej Sýkora

IT konzultant, managing partner v Bohemian Studio

Přehled podpor a programů pro
zotavení české ekonomiky

Filtry:
Aktivní

Odložení daně z příjmů 2019

Lhůta pro podání přiznání z daně z příjmů se automaticky prodlužuje do 18. 8. 2020

Ukončeno

Odložení daně z nabytí nemovitých věcí - nahrazeno zrušením daně

Lhůta pro podání přiznání z daně z nabytí nemovitých věcí se automaticky prodlužuje do 31.8.2020

Aktivní

Odložení přehledu a vyúčtování zdravotního pojištění 2019

Lhůta pro podání vyúčtování zdravotního pojištění se automaticky odkládá nejpozději do 3.8.2020, doplatek pojistného je třeba uhradit do 8 dnů od podání, nejzazší termín 11.8.2020

Ukončeno

COVID 1 - provozní úvěr

Poskytnutí bezúročného úvěru na dobu maximálně 2 let, s odloženým začátkem splácení až o 1 rok pro podniky a podnikatele, kteří byli postiženi opožděním nebo zrušením obchodních kontraktů v důsledku opatření proti šíření korona virové infekce.

Aktivní

Prominutí zálohy na daň z příjmů (červen 2020)

Plošné prominutí platby zálohy na daň z příjmů splatné v červnu 2020.

Aktivní

Vrácení zálohy na daň z příjmů (březen 2020)

Vrácení v březnu 2020 uhrazené zálohy na daň z příjmů 2020 na základě žádosti.

Aktivní

Prominutí pokuty za pozdní podání nebo nepodání kontrolního hlášení DPH

Automatické prominutí pokuty do výše 1000 Kč za opožděné podání kontrolního hlášení pro období mezi 1.3.2020 a 31.7.2020

Aktivní

Odložení přehledu a vyúčtování důchodového pojištění 2019

Lhůta pro podání vyúčtování důchodového pojištění se automaticky odkládá nejpozději do 3.8.2020, doplatek pojistného je třeba uhradit nejpozději ke stejnému dni: 3.8.2020 (za provedení úhrady se považuje připsání částky na účet příslušné SSZ)

Ukončeno

Ošetřovné Březen

OSVČ, které doma pečují o dítě nebo zdravotně postiženou osobu obdrží na základě žádosti dotaci ve výši 424 Kč za den po celou dobu platnosti mimořádného opatření (tedy uzavření školy nebo jiného zařízení).

Ukončeno

Ošetřovné Duben

OSVČ, které doma pečují o dítě nebo zdravotně postiženou osobu obdrží na základě žádosti dotaci ve výši 500 Kč za den, kdy o dítě pečovali, po celou dobu platnosti mimořádného opatření (tedy uzavření školy nebo jiného zařízení) v dubnu.

Aktivní

Ošetřovné Květen

OSVČ, které doma pečují o dítě nebo zdravotně postiženou osobu obdrží na základě žádosti dotaci ve výši 500 Kč za den, kdy o dítě pečovali, po celou dobu platnosti mimořádného opatření (tedy uzavření školy nebo jiného zařízení) v dubnu.

Aktivní

Odpuštění platby zálohy na důchodové pojištění a důchodového pojištění

Za období od března do srpna 2020 je OSVČ odpuštěna platba zálohy na důchodové pojištění, platby není třeba hradit a platba za r. 2020 je snížena o výši minimální povinné zálohy.

Aktivní

Antivirus- podpora zaměstnanosti

Náhrada vyplacené mzdy včetně odvodů pro zaměstnavatele ve výši 80% v případě nařízené karantény (Režim A) nebo v případě přímého dopadu mimořádných opatření vlády (Režim B) nebo v případě nedostatku vstupů (Režim B) a náhrada vyplacené mzdy ve výši 60% pro případ snížení odbytu služeb nebo zboží (Režim B)

Aktivní

Kompenzační bonus OSVČ- První bonusové období (12. 3. 2020 - 30. 4. 2020)

Přímá dávka ve výši 500 Kč za každý den období (maximální výše 25 000 Kč) pro OSVČ přímo postižené opatřeními proti rozšíření korona virové infekce. Dávka je za období 12. 3.-30. 4. 2020

Aktivní

Kompenzační bonus OSVČ- Druhé bonusové období (1. 5. 2020 - 8. 6. 2020)

Přímá dávka ve výši 500 Kč za den pro OSVČ přímo postižené opatřeními proti rozšíření korona virové infekce. Dávka je za období 1. 5. - 8. 6. 2020, maximální výše je 19 500 Kč

Aktivní

Kompenzační bonus společníkům s.r.o.

Přímá dávka ve výši 500 Kč za den pro společníky s.r.o. s maximálně dvěma společníky, přímo postižené opatřeními proti rozšíření korona virové infekce. Dávka je za první i druhé období (od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020), maximální výše je 44 500 Kč

Ukončeno

COVID 2 - Záruka a příspěvek na platbu úroku

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr do výše 80% a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru do výše úroků 1 mil. Kč, poskytnutého spolupracující bankou, na dobu maximálně 3 let.

Aktivní

Odpuštění platby zálohy na zdravotní pojištění a zdravotní pojištění

Odpuštění záloh zdravotního pojištění za březen-srpen 2020 a odpuštění platby pojištění ve výši 14 112 Kč za r. 2020 nebo částky pojištění, kterákoliv z nich je nižší.

Aktivní

Možnost odložení plateb na zdravotní pojištění zaměstnanců

Platby pojistného za zaměstnance za období březen až srpen 2020 nejsou prominuty, u pozdních plateb ale není až do 21. září 2020 vymáháno penále.

Aktivní

Možnost uplatnění daňové ztráty z r. 2020 do předchozích období

Daňovou ztrátu za r. 2020 bude možno uplatnit oproti daňovým ziskům za r. 2018 a 2019, a snížit zpětně daň za tato období, až do výše 30 mil. Kč

Aktivní

Zákonný odklad splátek úvěrů

Zákon umožňující dlužníkům (fyzické i právnické osoby) odklad splátek úvěrů do 31.7.2020 nebo 31.10.2020 dle požadavku dlužníka, na základě jednostranného oznámení dlužníka.

Aktivní

Zákonný odklad platby nájemného

Odklad plateb nájemného včetně služeb za období od března do června 2020, pokud byla činnost nájemce omezena opatřeními proti šíření epidemie korona viru, dlužné nájemné je nutno uhradit nejpozději do konce roku 2020.

Aktivní

Ochranná doba pro vrácení platby za zájezdy

Pro zájezdy konané v období 20. 2. 2020 až 31. 8. 2020 a zrušené z důvodu opatření proti rozšíření epidemie koronaviru může cestovní kancelář uplatnit ochrannou lhůtu pro vrácení platby za zájezd a vratku odložit. Ochranná lhůta platí do 31. 8. 2021.

Ukončeno

COVID Praha - Záruka a příspěvek na platbu úroku

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr do výše 80% a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru do výše úroků 1 mil. Kč, poskytnutého spolupracující bankou, na dobu maximálně 3 let.

Aktivní

Příspěvek na nájemné prostor sloužících k podnikání

Příspěvek podnikatelům postiženým v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru částkou ve výši 50 % původně sjednaného měsíčního nájmu za období 1. 4. až 30. 6. 2020 za předpokladu, že pronajímatel poskytne slevu z celkového nájmu 30 %. Nájemce tak bude hradit zbylých 20 %

Schváleno

Odklad platby sociálního pojištění za zaměstnance

Odklad plateb sociálního pojistného ze mzdy zaměstnanců za období květen - červenec (3 měsíce) do 20. 10. 2020. Odklad se týká části pojistného hrazeného zaměstnavatelem ve výši 24,8% mezd, část hrazená zaměstnancem (6,5%) bude odváděna bez odkladu. Za dobu odkladu bude účtováno penále ve výši pětiny zákonného penále, tedy 3,65%

Aktivní

COVID III - Záruka za úvěr

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr do výše 90% pro podniky do 250 zaměstnanců, poskytnutého spolupracující bankou, na dobu maximálně 3 let, a do výše 80% pro podniky do 500 zaměstnanců, poskytnutého spolupracující bankou, na dobu maximálně 3 let.

Aktivní

Antivirus C - Odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění

Prominutí plateb sociálního pojištění, části hrazené zaměstnavatelem (24,8%) za měsíce červen, červenec a srpen 2020 firmám do 50 zaměstnanců.

Schváleno

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí (4% kupní nebo odhadní ceny) se zrušuje s účinností od 1.12.2019 (zpětně)

Aktivní

Snížení sazby DPH na ubytovací, sportovní a kulturní činnosti

Snížení sazby DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení na 10 % (z nynějších 15 %)

Aktivní

Snížení silniční daně pro vozidla nad 3,5 t o 25%

Snížení silniční daně pro vozidla nad 3,5 t o 25% s účinností od 1. 1. 2020 (zpětně)

Návrh

Kompenzační bonus pro výkon DPČ a DPP

Přímá dávka ve výši 350 Kč za den pro osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a dohodu o provedení práce (DPP), ze které je odváděno pojistné (pojištěná dohoda), přímo postižené opatřeními proti rozšíření korona virové infekce. Dávka je za období od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020, maximální výše je 31 150 Kč