Režim A (Karanténa) - Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši min. 60 % průměrného vyměřovacího základu po dobu 14 dní, zaměstnavatel obdrží 80% náhradu nákladů včetně odvodů. Maximální výše příspěvku bude 39 000 Kč na zaměstnance / měsíc

Režim A (Opatření) - nemožnost přidělovat práci zaměstnancům v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 100 % průměrného vyměřovacího základu, zaměstnavatel obdrží 80% náhradu nákladů včetně odvodů. Maximální výše příspěvku bude 29 000 Kč na zaměstnance / měsíc

Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nepřítomnosti významné části zaměstnanců (náhrada mzdy 100%), snížení odbytu po zboží (náhrada mzdy 60%) nebo službách a nebo z důvodů nedostatku vstupů (například surovin, náhrada mzdy 80%). Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance / měsíc