Poskytnutí bezúročného úvěru na dobu maximálně 2 let, s odloženým začátkem splácení až o 1 rok pro podniky a podnikatele, kteří byli postiženi opožděním nebo zrušením obchodních kontraktů v důsledku opatření proti šíření korona virové infekce.