Přímá dávka ve výši 500 Kč za den pro OSVČ přímo postižené opatřeními proti rozšíření korona virové infekce. Dávka je za období 1. 5. - 8. 6. 2020, maximální výše je 19 500 Kč