Přímá dávka ve výši 500 Kč za každý den období (maximální výše 25 000 Kč) pro OSVČ přímo postižené opatřeními proti rozšíření korona virové infekce. Dávka je za období 12. 3.-30. 4. 2020