Přímá dávka ve výši 350 Kč za den pro osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a dohodu o provedení práce (DPP), ze které je odváděno pojistné (pojištěná dohoda), přímo postižené opatřeními proti rozšíření korona virové infekce. Dávka je za období od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020, maximální výše je 31 150 Kč