Platby pojistného za zaměstnance za období březen až srpen 2020 nejsou prominuty, u pozdních plateb ale není až do 21. září 2020 vymáháno penále.