Daňovou ztrátu za r. 2020 bude možno uplatnit oproti daňovým ziskům za r. 2018 a 2019, a snížit zpětně daň za tato období. Finanční úřad vrátí takto vzniklý přeplatek.

Maximální výše uplatněné daňové ztráty zpětně je 30 mil. Kč

Daňová ztráta bude uplatněna pomocí dodatečných daňových přiznání za minulá období.