Pro zájezdy konané v období 20. 2. 2020 až 31. 8. 2020 a zrušené z důvodu opatření proti rozšíření epidemie koronaviru může cestovní kancelář uplatnit ochrannou lhůtu pro vrácení platby za zájezd a vratku odložit. O této skutečnosti musí zákazníka informovat a vystavit mu voucher v hodnotě již uhrazených služeb. Ochranná lhůta platí do 31. 8. 2021. Pokud zákazník voucher nevyčerpá v této lhůtě, cestovní kancelář vrátí částku do 14 dní.