Lhůta pro podání vyúčtování důchodového pojištění se automaticky odkládá nejpozději do 3.8.2020, doplatek pojistného je třeba uhradit nejpozději ke stejnému dni: 3.8.2020 (za provedení úhrady se považuje připsání částky na účet příslušné SSZ)