Lhůta pro podání vyúčtování zdravotního pojištění se automaticky odkládá nejpozději do 3.8.2020, doplatek pojistného je třeba uhradit do 8 dnů od podání, nejzazší termín 11.8.2020