Za období od března do srpna 2020 je OSVČ odpuštěna platba zálohy na důchodové pojištění, platby není třeba hradit.

Za období od března do srpna 2020 je OSVČ odpuštěna platba pojistného ve výši minimální povinné zálohy, tedy ve vyúčtování za r. 2020 bude doplatek na důchodové pojištění snížen o částku 15 244 Kč resp. o 6 108 Kč pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost..