Za období od března do srpna 2020 je OSVČ odpuštěna platba zálohy na zdravotní pojištění, platby není třeba hradit.

Za období od března do srpna 2020 je OSVČ odpuštěna platba pojistného ve výši minimální povinné zálohy, tedy ve vyúčtování za r. 2020 bude doplatek na zdravotní pojištění snížen o částku odpovídající minimální výši zdravotního pojištění v měsících březen-srpen (14 112 Kč) nebo celou částku, kterákoli z nich je nižší.