OSVČ, které doma pečují o dítě nebo zdravotně postiženou osobu obdrží na základě žádosti dotaci ve výši 500 Kč za den, kdy o dítě pečovali, po celou dobu platnosti mimořádného opatření (tedy uzavření školy nebo jiného zařízení) v dubnu.