Automatické prominutí pokuty do výše 1000 Kč za opožděné podání kontrolního hlášení pro období mezi 1.3.2020 a 31.7.2020

Prominutí pokuty v souvislosti s nepodáním kontrolního hlášení pro období mezi 1. 3. 2020 a 31. 7. 2020 ve výši 10 tis. až 50 tis. Kč na základě žádosti, pokud bude prokázána souvislost s korona virem