Plošné prominutí platby zálohy na daň z příjmů splatné v červnu 2020.

Zálohu za červen nebude třeba hradit vůbec (ani v pozdějším termínu)