Zákon umožňující dlužníkům (fyzické i právnické osoby) odklad splátek úvěrů do 31.7.2020 nebo 31.10.2020 dle požadavku dlužníka, na základě jednostranného oznámení dlužníka.

Odklad splátek nebude mít vliv na záznamy v úvěrových registrech a hodnocení úvěrové bonity dlužníka.